CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Quyền riêng tư

MRPROUND.COM luôn coi trọng tất cả các quyền riêng tư của người sử dụng. Mục này sẽ trình bày cách chúng tôi sử dụng những thông tin bạn đã cung cấp qua MRPROUND.COM. Phần quy định về Quyền riêng tư này có thể được thay đổi. Bạn nên thường xuyên xem lại mục này mỗi khi truy cập vào website.

1.    Những thông tin cá nhân MRPROUND.COM thu thập

  • Đối với khách viếng thăm: Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm website.
  • Đối với người đăng ký thành viên và tham gia các hoạt động trên MRPROUND.COM: Được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên MRPROUND.COM, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên MRPROUND.COM để bạn có thể hoàn thành nó.
  • Tập tin Cookie: MRPROUND.COM chỉ sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn đang viếng thăm trang web, giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.

2.   MRPROUND.COM sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào?

  • Các thông tin này sẽ được sử dụng để tổng hợp các dữ liệu, chứ không phải nhằm mục đích khác như chia sẻ cho bên thứ 3.
  • MRPROUND.COM có thể liên hệ với bạn để hỏi về các thông tin bạn đã cung cấp với mục đích xác nhận lại tính hợp lệ các thông tin bạn đã điền trên MRPROUND.COM.
  • Quảng cáo trực tiếp với thông tin liên hệ được cung cấp; MRPROUND.COM hay các đối tác thứ 3 có thể sẽ gửi các thông tin hay quảng cáo tới bạn một cách định kỳ nếu có sự chấp thuận của bạn.
  • Ngoài ra, nội dung quảng cáo ADSENSE từ GOOGLE và các nhà quảng cáo khác không có quyền sử dụng cookies mà bạn đã dùng ở đây.

3.    Bảo mật?

Thông tin cá nhân của bạn là một trong những tài sản quan trọng nhất đối với MRPROUND.COM. Nó được bảo mật trong trung tâm dữ liệu của MRPROUND.COM và chỉ được truy cập khi cần kiểm tra nhận dạng thông tin cá nhân để thực thi chính sách về quyền riêng tư này.

Content Protection by DMCA.com